Přeskočit na obsah

RECYKLACE a SEPARACE

Společnost Driga Group spol. s r.o. se v oblasti zpracování druhotných surovin zabývá především recyklací plastových materiálů (PE, PP, PA, PET, PVC, PS, ABS,…), různých druhů materiálů z výroby (přetoky, výlisky,…), pryžových materiálů (pneumatiky), odpadu z elektrických a elektronických zařízení (faxy, tiskárny, tonery,…), zpracováním materiálů z komunálních odpadů (žluté kontejnery), zpracováním kovových materiálů a v neposlední řadě také zpracováním biomasy a papíru. Nově spolupracujeme se zahraničními partnery v oblasti přípravy materiálu pro alternativní paliva nebo termické zpracování. V České a Slovenské republice zastupujeme přední společnosti, které se zabývají drcením, granulací, pulverizací, aglomerací a separací výše uvedených materiálů. Mezi tyto přední společnosti patří: společnost RW Recycling World GmbH (Švýcarsko), HAMOS , GUT a PLA.TO (Německo), SEA (Itálie), UNTHA shredding technology GmbH (Rakousko), BINDER +Co (Rakousko).

V dnešní době je kladen požadavek na vysokou úroveň recyklace plastových materiálů, což vyžaduje třídění jednotlivých druhů plastů s požadavkem na co nejvyšší čistotu. K tomuto účelu se dají využít dvě metody a to blízká infračervená spektrometrie – NIR (GUT, BINDER + Co) nebo triboelektrický efekt (HAMOS). Každá z těchto technologií dosahuje ideálních parametrů pro následné zpracování.

Na základě bohatých zkušeností v oblasti recyklací na straně partnerů z Německa, Itálie a Rakouska je možné dodat komplexní řešení celkové recyklační technologie „na klíč“.


UNTHA

Rakouská společnost UNTHA se zabývá více než 50 let výrobou drtičů všech kategorií a pro většinu aplikací. Robustní konstrukce, inovativní řešení dělají z drtičů UNTHA špičku ve svém oboru.


UNTHA XR2000/3000

Stacionární jedno-rotorový drtič UNTHA XR2000/3000

Kategorie: Jedno-rotorový drtič
Výkon [kW]: 132-320
Délka rotoru [mm]: 2.000/3.000

UNTHA XR3000

Mobil-e elektrický pásový jedno-rotorový drtič UNTHA XR3000

Kategorie: Jedno-rotorový drtič
Výkon [kW]: 264-320
Délka rotoru [mm]: 3.000 

UNTHA ZR 2400

Dvouhřídelový předdrtič pro hrubé drcení velkoobjemového odpadu a recyklovatelných materiálů UNTHA ZR 2400

Kategorie: dvou-rotorový drtič
Výkon [kW]: 264
Délka rotoru [mm]: 2.380


UNTHA RS30/40 II

Stacionární čtyřhřídelový drtič RS30/40 II. generace

Kategorie: čtyř-rotorový drtič
Výkon [kW]: 11 – 44
Délka rotoru [mm]: 450/750/1.000

UNTHA RS 50/60/100

Stacionární čtyřhřídelový drtič UNTHA RS 50/60/100

Kategorie: čtyř-rotorový drtič
Výkon [kW]: 44 – 150
Délka rotoru [mm]: 750 – 1.500

UNTHA RS 150

Stacionární čtyřhřídelový drtič UNTHA RS 150

Kategorie: čtyř-rotorový drtič
Výkon [kW]: 180 – 312
Délka rotoru [mm]: 1.500


LRK 700/1000/1400

Stacionární jedno-rotorový drtič UNTHA LRK 700/1000/1400

Kategorie: jedno-rotorový drtič
Výkon [kW]: 18,5 – 44
Délka rotoru [mm]: 700/1.000/1.400


HAMOS GmbH

Společnost hamos GmbH je předním dodavatelem elektrostatických separátorů a kompletních linek pro recyklaci a separaci různých plastových materiálů, použitých kabelů, elektronického odpadu, kompozitových materiálů a minerálů. Dále nabízíme zařízení a linky pro odstranění cizích předmětů z plastů, jídla a dalších materiálů.


PLA.TO GmbH

Společnost Pla.To je celosvětově působící výrobce strojů a zařízení. Je lídrem na trhu v systémech a zařízení pro recyklaci plastových materiálů. K předním zařízením patří suchá pračka vyrobena dle posledních standardů a separační zařízení Zig Zag pro rozdělení lehké a těžké frakce.


SEA

Společnost SEA vyvíjí a vyrábí optoelektronické třídící technologie pro separaci různých druhů materiálů. První třídící jednotky byly navrženy pro třídění rýže pro Italské klienty. Následně své technologie rozšířila o další typy vhodné jak pro třídění materiálů z potravinářského průmyslu, plastového průmyslu, sklářského průmyslu a mnoha dalších.


GUT GmbH

Společnost GUT se zabývá vývojem a výrobou identifikačních jednotek pro plastové a textilní materiály. Identifikační jednotky se vyrábí v několika provedeních a to jak mobilní verzi, která je vhodná na identifikaci plastových matriálů v provoze tak stacionární jednotky, které jsou vhodné do laboratoří.